10.

Lớp 12H của Trương Nghệ Hưng cùng các bạn học đang đi dã ngoại ba ngày hai đêm, coi như kỉ niệm lần cuối cùng là một tập thể. Vì hôm nay là đêm cuối, nên dù hiện tại đã là 1 rưỡi sáng, các bạn nhỏ trong phòng 36 vẫn đang hăng say với… Continue reading 10.